Lite vedlikehold

Når det gjelder vedlikehold av naturstein så er det forholdsvis lite man trenger å gjøre i forhold til andre produkter.

Skifer er den steinsorten som trengs mest vedlikehold, grunnen til det er at skifer er en forholdsvis bløt stein.
På grillplasser/kjøkkengulv/trapper o.l hvor det er mulighet for søl av fett/rødvin/syrer så anbefales det på det sterkeste og imprignere skiferen. Du vil da få en hinne på steinen som gjør at den ikke tiltrekker seg væske.

Når det gjelder granitt så er det hovedsaklig terasseheller og trappertrin som blir impregnert. Siden granitt er en mye hardere stein en f.eks skifer er det ikke så stor nødvendighet her. Men på en terasse med mye søl av fett o.l anbefales det impregnering.

Benkplater av stein er et hardt materiale, i utgangspunktet skal all type stein impregneres. Ta kontakt med oss om du er usikker på hvordan din benkeplate skal behandles.

Vedlikehold – råd og tips for område som er belagt med stein, skifer eller liknende:
Snørydding gjøres med freser eller annen egnet redskap. Unngå traktor med kjettinger og utstyr som kan gi stygge merker. Produktene tåler salting, men overflaten kan bli ru – så bruken av salt bør begrenses. Saltet kan fjernes ved å spyle dekket med vann om våren.

Ugress, alger og mose kan oppstå dersom fugene er dårlig fylt med fugesand. Dette gjelder spesielt heller og beleggningsstein, samt på skyggefulle områder hvor vann tørker sakte opp. Dette kan fjernes med gassflamme, høytrykksspyling, klorin (fortynnet 1-1) eller 10 % salmiakk oppløsning. Vann godt etterpå. Ugressdreper skal IKKE inneholde jernoksyd, da dette misfarger betong. Husk å etterfylle med fugesand.

Kalkutslag kan forekomme på betong da det er naturlig kalk i cement. Kalk skader ikke betong, og slites som regel bort av vær og vind. Løs kalk fjernes med spyling. Alternativt vaskes kalken bort med 5 % saltsyreoppløsning som sprøytes på.
Unngå syre på vekster og omgivelsene og skyll derfor med mye vann. Kalkutslag gir ikke grunn til reklamasjon.

Oljesøl skader ikke betong. Nye flekker fjernes med absorberende pulver/flis, triklorethen pasta eller miljøvennlig løsemiddel og spyling.

Tyggegummi fjernes med spyling, bløtes opp med kloroform eller fryses med frysespray og bankes av. Tyggegummi fjernes lettest om vinteren når det er frost.

Granitt & Fliser AS, Hensmoen Industrifelt, Postboks 1137 Flattum, 3503 Hønefoss
Telefon: 32 13 18 00 - Telefaks: 32 13 18 10 - Send oss e-post
  Firmawebben - Webløsninger som passer deg!
Siden er generert på 0 sekunder.